10:00

Đón tại nhà hàng

10:15

Khách tập trung về nhà hàng và đi chuyển ra bến thuyền thúng và bắt đầu Trải nghiệm rừng dừa Bảy mẫu, một trong những điểm đến hot của phố cổ Hội an (cách trung tâm phố cổ khoảng 4000m), cái nôi du kích, cơ sở địa cách mạng trong thời kỳ chống Mỹ. Được nghe làn điệu xứ Quảng bên trong rừng dừa, cách rừng chài đánh bắt cá của người dân địa phương, màn biểu diễn lắc thúng “đặc sản” của nơi này, quý khách sẽ có những tấm hình tuyệt đẹp khi Trãi nghiệm nơi đây.

11:30

Khách sẽ đi chuyển vào nhà hàng sinh thái Sabirama và dùng bữa trưa với món ăn đặc sản phố Hội hoặc sét menu chọn sẵn.

12:30 – 13:00

Kết thúc chương trình (có thể kết hợp thăm phố cổ Hội an)

15:00

Đón tại nhà hàng

15:15

Khách tập trung về nhà hàng và đi chuyển ra bến thuyền thúng và bắt đầu Trải nghiệm rừng dừa Bảy mẫu, một trong những điểm đến hot của phố cổ Hội an (cách trung tâm phố cổ khoảng 4000m), cái nôi du kích, cơ sở địa cách mạng trong thời kỳ chống Mỹ. Được nghe làn điệu xứ Quảng bên trong rừng dừa, cách rừng chài đánh bắt cá của người dân địa phương, màn biểu diễn lắc thúng “đặc sản” của nơi này, quý khách sẽ có những tấm hình tuyệt đẹp khi Trãi nghiệm nơi đây.

16:30

Khách sẽ đi chuyển vào nhà hàng sinh thái Sabirama và dùng bữa trưa với món ăn đặc sản phố Hội hoặc sét menu chọn sẵn.

17:30 – 18:00

Kết thúc chương trình (có thể kết hợp thăm phố cổ Hội an)

Chương trình đã bao gồm:

– Vé thăm quan

– Dịch vụ thuyền thúng

– Ăn trưa

Chính sách ưu tiên cho trẻ em:

– Trẻ em Từ 5-10 tuổi:  Tính phí ăn giảm 50%, Tính phí thuyền Thúng (không giảm)

– Trẻ em Từ 11 trở lên: Tính phí như người lớn

Tour buổi sáng

10:00

Đón tại nhà hàng

10:15

Khách tập trung về nhà hàng và đi chuyển ra bến thuyền thúng và bắt đầu Trải nghiệm rừng dừa Bảy mẫu, một trong những điểm đến hot của phố cổ Hội an (cách trung tâm phố cổ khoảng 4000m), cái nôi du kích, cơ sở địa cách mạng trong thời kỳ chống Mỹ. Được nghe làn điệu xứ Quảng bên trong rừng dừa, cách rừng chài đánh bắt cá của người dân địa phương, màn biểu diễn lắc thúng “đặc sản” của nơi này, quý khách sẽ có những tấm hình tuyệt đẹp khi Trãi nghiệm nơi đây.

11:30

Khách sẽ đi chuyển vào nhà hàng sinh thái Sabirama và dùng bữa trưa với món ăn đặc sản phố Hội hoặc sét menu chọn sẵn.

12:30 – 13:00

Kết thúc chương trình (có thể kết hợp thăm phố cổ Hội an)

Tour buổi chiều

15:00

Đón tại nhà hàng

15:15

Khách tập trung về nhà hàng và đi chuyển ra bến thuyền thúng và bắt đầu Trải nghiệm rừng dừa Bảy mẫu, một trong những điểm đến hot của phố cổ Hội an (cách trung tâm phố cổ khoảng 4000m), cái nôi du kích, cơ sở địa cách mạng trong thời kỳ chống Mỹ. Được nghe làn điệu xứ Quảng bên trong rừng dừa, cách rừng chài đánh bắt cá của người dân địa phương, màn biểu diễn lắc thúng “đặc sản” của nơi này, quý khách sẽ có những tấm hình tuyệt đẹp khi Trãi nghiệm nơi đây.

16:30

Khách sẽ đi chuyển vào nhà hàng sinh thái Sabirama và dùng bữa trưa với món ăn đặc sản phố Hội hoặc sét menu chọn sẵn.

17:30 – 18:00

Kết thúc chương trình (có thể kết hợp thăm phố cổ Hội an)

Chính sách Tour

Chương trình đã bao gồm:

– Vé thăm quan

– Dịch vụ thuyền thúng

– Ăn trưa

Chính sách ưu tiên cho trẻ em:

– Trẻ em Từ 5-10 tuổi:  Tính phí ăn giảm 50%, Tính phí thuyền Thúng (không giảm)

– Trẻ em Từ 11 trở lên: Tính phí như người lớn

Hình ảnh Tour